Sponzorovanie rodinou - Kanada.sk - Práca v Kanade, štúdium v Kanade, Víza

 

     years in business

 

 

 

1    1     1    1

 

 

Sponzorovanie rodinou

 

Tento program je najmenej náročný na žiadateľa. Hodnotí sa to hlavne príbuzenský vzťah a finančné zázemie sponzora.

Kto môže byť sponzor?

 

Sponzor musí spĺňať všetky nasledujúce podmienky:

 • musí mať viac ako 18 rokov
 • musí mať trvalý pobyt v Kanade alebo kanadské občianstvo
 • sponzor s trvalým pobytom v Kanade sa musí nachádzať v Kanade, sponzor s kanadským občianstvom môže byť aj mimo územia Kanady (musí však plánovať návrat do Kanady)
 • musí mať dostatočný príjem na pokrytie záväzkov vyplývajúcich zo sponzorovania (netýka sa to sponzorovania bezdetného partnera/partnerky)

 

Sponzorom nemôže byť osoba, ktorá:

 • nesplnila podmienky sponzorovania v minulosti
 • neplatila alimenty nariadené súdom
 • dostala finančnú pomoc od vlády (netýka sa to osôb zdravotne postihnutých)
 • bola usvedčená z násilnej trestnej činnosti, alebo ublíženia na zdraví príbuznej osoby prípadne aj z pokusu o takýto čin
 • je vo väzení
 • nesplatila, prípadne neskoro splatila imigračnú pôžičku
 • je v bankrote

 

Koho možno sponzorovať:

 • manželku/ manžela, druha/ družku a ich deti
 • vlastné deti
  1. do 19 rokov a slobodné
  2. nad 19 rokov, ak sú odkázané na finančnú podporu rodičov z obdobia pred 19. rokom života z dôvodu fyzického alebo mentálneho postihnutia
 • rodičov a starých rodičov
 • brata, sestru, neter, synovca, vnuka, vnučku, ak sú siroty a majú menej ako 18 rokov
 • deti na adopciu do Kanady, mladšie ako 18 rokov
 • jeden príbuzný bez ohľadu na vek a príbuzenský vzťah ak:
  1. sponzor nemá žijúceho partnera, dieťa, rodičov, starých rodičov, súrodenca, tetu, strýka, synovca alebo neter, ktorý by mohol byť sponzorovaný podľa iného bodu
  2. a zároveň sponzor nemá príbuzného, ktorý je kanadský občan a trvalý obyvateľ Kanady
 • deti a partnera/ku z horeuvedenej sponzorovanej osoby

Jamieson 

Pacifická hrebeňovka

Kern Services - preklady a tlmočenie

Poisťovňa Allstate vám ponúka kredit za roky poistenia v krajine vášho pôvodu s platným vodičským preukazom 

heli-skiing

hokej v kanade1

footer