Zdravotné poistenie - Kanada.sk - Práca v Kanade, štúdium v Kanade, Víza

 

     years in business

 

 

 

1    1     1    1

 

 

 

Zdravotné poistenie v Kanade

Poistenie liečebných nákladov má osobu uchrániť pred povinnosťou uhradiť platbu za lekárske ošetrenie poskytnuté v Kanade. Tieto platby sa v prípade vážnejších zákrokov zvyknú vyšplhať do závratných súm. Povinnosť uhradiť platbu preberá na seba poisťovňa, s ktorou osoba uzatvorila poistnú zmluvu. Samozrejme aj nepoistená osoba v Kanade dostane nevyhnutnú lekársku starostlivosť, avšak potom znáša všetky náklady z vlastných zdrojov.

Kanada požaduje, aby každá osoba vstupujúca na jej územie mala zabezpečené poistenie liečebných nákladov. Nemá však stanovenú minimálnu sumu poistného krytia. Pokiaľ sa osoba nepreukáže, že takéto poistenie má, môže jej byť odmietnutý vstup do krajiny.

 
Osoba prichádzajúca do Kanady musí mať zdravotné poistenie pokrývajúce:
 • celú dobu pobytu alebo
 • začiatok pobytu, pričom táto osoba musí byť schopná si poistenie predĺžiť alebo zabezpečiť iné nadväzujúce poistenie.

 

Na Slovensku poisťovne ponúkajú poistenie pre nasledujúce účely cesty do zahraničia:

Od účelu cesty sa odvíja cena poistného. Najjednoduchšie ročné cestovné poistenie vás môže stáť od 150 Eur, s pripoistením zodpovednosti za škodu, právnej asistencie, neobmedzených liečebných výdavkov a ďalších krytí od 190 Eur. Ak vás táto ponuka zaujala kontaktujte nás.

 

Turistická cesta / Študijný pobyt

Je to asi najjednoduchšie poistenie. Kryje neodkladnú lekársku starostlivosť. Môžete si pripoistiť:

 • vykonávanie rizikových športov;
 • vykonávanie extrémnych športov;
 • úraz (úrazové poistenie);
 • batožinu (meškanie/ stratu);
 • zodpovednosť za vami spôsobenú škodu;
 • meškanie dopravného prostriedku;
 • právnu asistenciu;
 • a pod.

Pokiaľ sa budete, počas turistickej cesty, zdržiavať len v jednej krajine je výhodné vybrať si poistenie len pre danú krajinu a zbytočne nekupovať si postenie platné pre celý svet. V tomto prípade si musíte dať pozor aby ste boli poistený aj počas cesty a prípadného prestupu ďalšej krajine.  

 

Pracovný pobyt

Pri pracovnom pobyte v krajine je potrebné správne si zvoliť druh poistenia. A to, či sa jedná:

 • administratívnu prácu alebo
 • manuálnu prácu

Rozdiel je samozrejme v cene poistenia. Toto poistenie v sebe zahŕňa aj turistické poistenie. Ak nastane pracovný úraz poisťovňa, zisťuje, či ste mali správny druh poistenia. V prípade nesprávneho poistenia, poisťovňa odmietne poskytnúť poistné plnenie. Seriózny zamestnávateľ si tiež zisťuje, či sa vaše poistenie vzťahuje i na prácu, ktorú budete u neho vykonávať. Vyhne sa tak možným problémom v budúcnosti. Nie vždy môže byť zamestnanec krytý verejným zdravotným poistením v Kanade. Záleží to od dĺžky pracovného vzťahu a tiež od systému zdravotného poistenia v danej provincii.

 

Príklady niektorých provincií, kedy žiadateľ môže spadať pod verejné poistenie:

Ontário - Žiadateľ musí splniť všetky nasledovné podmienky:

 • pobyt v Ontáriu už trvá nepretržite aspoň 3 mesiace;
 • plánuje zostať v Ontáriu aspoň ďalších 153 dní z 12-mesačného povolenia na pobyt;
 • má pracovnú zmluvu na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov;
 • zamestnávateľ je sídliaci v Ontáriu
 • a jedná sa o prácu na plný pracovný úväzok (full-time job).

 

Alberta - Žiadateľ musí splniť nasledovné podmienky:

 • mať povolenie k legálnemu pobytu v Kanade na dobu minimálne 12 mesiacov a
 • plánovať zostať v Alberte celých 12 mesiacov.

 

Britská Kolumbia - Žiadateľ musí splniť nasledovné podmienky:

 • pobyt v Britskej Kolumbii už trvá nepretržite aspoň 3 mesiace;
 • plánuje zostať v Britskej Kolumbii minimálne 6 nasledujúcich mesiacov;
 • má platné pracovné povolenie minimálne na 6 mesiacov;
 • má pracovnú zmluvu na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov;
 • zamestnávateľ je sídliaci v Britskej Kolumbii
 • a jedná sa o prácu s minimálnym rozsahom 18 hodín týždenne.

 

Trvalý pobyt

Osoba, ktorá získala trvalý pobyt v Kanade a chystá sa prvý krát vstúpiť na jej územie ako trvalý obyvateľ, si musí zakúpiť komerčné poistenie na prvé tri mesiace pobytu v Kanade. Až po troch mesiacoch začne spadať pod verejné zdravotné poistenie platné v Kanade pre kanadských občanov a osoby s trvalým pobytom v Kanade. Táto trojmesačná lehota neplatí pre osoby, ktoré si ako cieľovú destináciu vybrali provinciu Alberta. V tejto provinciu aj čerství emigranti spadajú pod verejné zdravotné poistenie okamžite od príchodu do provincie.

Pre osoby, ktoré potrebujú postenie, sa odporúča typ poistenia ako na pracovný pobyt. Tu si však treba dať pozor nakoľko väčšina poisťovní má vo výlukách poistenia krajinu trvalého pobytu a v tomto prípade, Kanada je krajinou trvalého pobytu poistenca. 

 

Ako sa môžete poistiť:

 • poistenie zakúpené pred odletom na Slovensku;
 • poistenie zakúpené v kanadskej komerčnej poisťovni (Blue Cross a pod.) vychádza však drahšie;
 • v závislosti od provincie a ďalších podmienok môžete získať provinčné zdravotné poistenie ako majú Kanaďania. To, či vo vami vybranej cieľovej provincii môžete využiť miestny zdravotný systém, vám vzhľadom na obsiahlosť podmienok, radi poradíme individuálne.

 

Pri výbere poistenia zo Slovenska si dajte pozor na to, že:

 • nie všetky poisťovne ponúkajú poistenie na nepretržitý pobyt nad 90 dní;
 • kanadský zamestnávateľ vás nemusí zobrať do práce, len kvôli tomu, že nemáte poistenie pokrývajúce vykonávanie práce;
 • pre osoby odchádzajúce natrvalo do Kanady (získali trvalý pobyt v Kanade) väčšina poisťovní má vo výluke poistenia krajinu trvalého pobytu;
 • nie všetky poisťovne ponúkajú možnosť poistiť si iba vybranú krajinu Kanadu (vtedy poistenie vychádza výhodnejšie);
 • v zmluvách treba hlavne detailne čítať VÝLUKY Z POISTENIA.

 

Zoznam stránok zdravotného poistenia v jednotlivých provinciách a teritóriách:

 

Pár praktických rád, ako vyhľadať v Kanade lekársku pomoc:

 • ak máte komerčné poistenie, ako prvé volajte svojho operátora (vyhnete sa prípadným problémom pri preplatení starostlivosti poisťovňou);
 • ak potrebujete lekársku pohotovosť, volajte 9-1-1 (zo vzdialenejších oblastí volajte „0“, ozve sa vám operátor);
 • v prípade život neohrozujúceho zranenia navštívte ambulantné pracovisko.

V prípade nevyhnutného ambulantného ošetrenia budete musieť za poskytnutú lekársku starostlivosť zaplatiť. Môže sa stať, že zaplatíte ďalších $50 až $100 za lekársku prehliadku ošetrujúcim lekárom. V prípade hospitalizácie bude nemocnica vo vašom mene kontaktovať priamo vašu zdravotnú poisťovňu. Preto noste telefonický kontakt na svoju zdravotnú poisťovňu spolu s číslom poistnej zmluvy vždy pri sebe.

Keďže poplatky za zdravotnú starostlivosť musíte uhradiť v hotovosti, všetky doklady o zaplatení si starostlivo uschovajte, aby ste si ich neskôr mohli dať vo svojej zdravotnej poisťovni preplatiť. Výška vášho finančného krytia by mala byť dostatočná, aby sa nestalo, že si z Kanady odnesiete suvenír v podobe desaťtisícových dlhov za lekárske ošetrenie.

 

Návšteva u zubára

Poplatky za zubné ošetrenie sa líšia v závislosti od zubného lekára a potrebného zubného zákroku. Pri návšteve zubára však môžete ušetriť napríklad na miestnych vysokých školách medicíny, kde vám menší zákrok spraví pod dohľadom lekára študent stomatológie. Systém zdravotnej starostlivosti v Kanade zubné ošetrenie nehradí.

Jamieson 

Pacifická hrebeňovka

Kern Services - preklady a tlmočenie

Poisťovňa Allstate vám ponúka kredit za roky poistenia v krajine vášho pôvodu s platným vodičským preukazom 

heli-skiing

hokej v kanade1

footer