Práca v Kanade - Kanada.sk - Práca v Kanade, štúdium v Kanade, Víza

 

     years in business

 

 

 

1    1     1    1

 

 

Práca v Kanade

Kanada minulý rok prijala viac ako 213.000 dočasných pracovníkov zo zahraničia. Chceš byť jedným z nich?

Labour Market Impact Assessment LMIA

Na zamestnanie sa v Kanade je nevyhnutné mať pracovné povolenie (výnimku tvorí len úzka skupina povolaní). Ak neberieme do úvahy program Zažite Kanadu, tak na získanie pracovného povolenia potrebujete mať zamestnávateľa v Kanade. Úlohou zamestnávateľa je získať vyjadrenie kanadského pracovného úradu, či na dané voľné pracovné miesto môže prijať zamestnanca zo zahraničia, teda vás. Takéto vyjadrenie sa nazýva Labour Market Impact Assessment - LMIA (v minulosti známe pod Labour Market Opinion- LMO). Pre zamestnávateľa to nie je celkom jednoduché, pretože predtým, než požiada o LMIA musí:

 • minimálne 4 týždne inzerovať voľné miesto na dvoch inzertných miestach (webstránky, noviny, profesijné portály a pod.)
 • viesť si evidenciu odmietnutých uchádzačov o prácu aj s dôvodom odmietnutia
 • musí preukázať, že sa naozaj snažil, či už nájsť vhodnú osobu v Kanade alebo zaučiť na dané miesto Kanaďana
 • musí doložiť doklady o platení daní a povolenie na podnikanie (prípadne aj licenciu ak ju potrebuje na podnikaniu)
 • musí preukázať, že firma naozaj funguje (obchodné zmluvy, doklady za nákup tovarov alebo služieb)
 • poplatok za podanie žiadosti o LMIA je 1000 CAD na každé pracovné miesto

Toto všetko je záležitosťou vášho budúceho zametnávateľa. Od vás potrebuje len základné údaje o vás, aby pracovný úrad vystavil schválené LMIA práve pre vás. LMIA je vystavené vždy pre konkrétnu osobu, alebo konkrétne osoby. Samotné schvaľovanie trvá úradu cca 3 mesiace.

Pracovné povolenie

Keď už zamestnávateľ získal Labour Market Impact Assessment, nastáva čas, kedy si zamestnanec môže podať žiadosť o pracovné povolenie (Work Permit). Žiadosť je možné podať online alebo papierovo na kanadskej ambasáde vo Viedni (prípadne na inej ambasáde, ak spĺňa podmienky). Úlohou ambasády je zhodnotenie zamestnanca, či spĺňa:

 • podmienky zamestnávateľa - preveruje sa prax a vzdelanie zamestnanaca
 • podmienky kanadského pracovného trhu - preveruje sa, či zamestnanec má (alebo si je schopný po príchode do Kanady zabezpečiť) potrebné licencie, či má požadované certifikáty a jeho jazyková zdatnosť
 • či nie je bezpečnostným rizikom pre Kanadu - preverujú sa výpisy z registrov trestov, z každej krajiny, kde bol po 18. roku života viac ako 6 mesiacov nepretržite
 • či nie je zdravotným rizikom - lekársku prehliadku absolvujú osoby, ktoré:
 • idú opatrovať deti
 • budú pracovať na základnej alebo strednej škole
 • budú pracovať v zdravotníctvežili v období posledných 12-tich mesiacov minimálne 6 mesiacov nepretržite v krajine, ktorá je podľa Kanady zdravotne riziková
 • či má dostatočnú hotovosť na cestu do Kanady
 • či po skončení platnosti povolenia opustí Kanadu (či má dôvod vrátiť sa na Slovensko, aké tu má väzby)
 • a podobne.

Ak ambasáda nemá pochybnosti o žiadateľovi, vystaví mu schválenie pracovného povolenia (skutočné pracovné povolenie žiadateľ dostane až na letisku po prílete do Kanady). V prípade pochybnosti si môže ambasáda predvolať žiadateľa na osobný pohovor. Schvaľovanie žiadosti na ambasáde trvá 1-2 mesiace.

Spoločnosť HAGIEL s.r.o.ponúka svojim klientom nasledujúce možnosti práce v Kanade pod vybranými programami:

Jamieson 

Pacifická hrebeňovka

Kern Services - preklady a tlmočenie

Poisťovňa Allstate vám ponúka kredit za roky poistenia v krajine vášho pôvodu s platným vodičským preukazom 

heli-skiing

hokej v kanade1

footer