Študentské víza do Kanady - Kanada.sk - Práca v Kanade, štúdium v Kanade, Víza

 

     years in business

 

 

 

phone  +421 911 424 435

Email  [email protected]

Facebook

 

1    1     1    1

 

 

Blog

Študentské víza do Kanady

Ako si vybaviť študentské víza do Kanady? Je to v zásade veľmi jednoduché. Záujemci o štúdium v Kanade potrebujú zo školy, ktorú si vyberú akceptačný list tzv. Acceptance letter.
 
K vybaveniu víza okrem Acceptance letter, musia študenti predložiť doklad o zaplatení školného na obdobie minimálne jedného semestra, preukázať financie na dobu celého štúdia, ako aj financie na ubytovanie a stravu.
 
Ako doklad slúži bankový výpis alebo bankové potvrdenie z účtu žiadateľa alebo ktoréhokoľvek z rodičov.
 
Zdravotné poistenie v Kanade musí byť uzatvorené na celé obdobie štúdia.
 
Letenky do Kanady si môže kúpiť jednosmerné (one way) alebo obojsmerné (return).
 
Práca pre študentov v Kanade
 
Pokiaľ je študent na post-secondary study (pomaturitnom štúdiu), môže v Kanade aj legálne pracovať. Študent v Kanade môže pracovať 20 hodín týždenne, ak je jeho škola na zozname akreditovaných škôl.
Počas letných a zimných prázdnin môže študent v Kanade pracovať na full time, t.j. na plný pracovný úväzok.
 
Väčšina kanadských "post-secondary" škôl umožňuje svojim študentom získať aj tzv. Postgraduate Work Permit (PGWP).
Postgraduate Work Permit umožňuje bývalým študentom pracovať v Kanade rovnako dlhú dobu ako trvalo štúdium v Kanade.

Jamieson

Jamieson 

Pacifická hrebeňovka

Poisťovňa Allstate vám ponúka kredit za roky poistenia v krajine vášho pôvodu s platným vodičským preukazom 

heli-skiing

hokej v kanade1

footer