Podnikatelia, farmári, umelci, športovci - Kanada.sk - Práca v Kanade, štúdium v Kanade, Víza

 

     years in business

 

 

 

1    1     1    1

 

 

Podnikatelia, farmári, umelci, športovci

 

Kanada ponúka jednoduchú možnosť emigrácie pre osoby s praxou, ktorá by mohla byť prínosom pre Kanadu

Podmienky programu pre podnikateľov:

 • mať inovatívny podnikateľský zámer s cieľom zrealizovať ho v Kanade
 • ovládať jazyk (anglický alebo francúzsky) na úrovni primeranej oblasti podnikania
 • mať minimálne ročné pomaturitné vzdelanie

 

Podmienky programu pre umelcov, športovcov a ich podporný tím:

 • Splniť v období posledných piatich rokov jednu z nasledujúcich podmienok:
 1. minimálne dvojročnú prax ako samostatne zárobkovo činná osoba (nie zamestnanec) v danej oblasti
 2. minimálne dvojročnú prax ako zamestnanec v danej oblasti, pričom činnosť bola vykonávaná na medzinárodnej úrovni
 3. kombináciu dvoch ročných praxí z horeuvedených možností
 • mať dostatočné finančné prostriedky na štart v Kanade

Medzi členov podporného tímu patria:

 

pri umelcoch: knihovníci, reštaurátori, kurátori, archivári, editori kníh a časopisov, učitelia hudby, tanca a umenia, prekladatelia, tlmočníci, producenti, choreografi, umeleckí riaditelia, technici vo vysielaní, technici audiovizuálneho nahrávania, hlásatelia,  podporný tím pri filmovaní, fotografovaní a vysielaní, interiéroví dizajnéri, kostiméri, make-up artist a podobne.        

pri športovcoch: tréneri, vyhľadávači talentov, športoví porotcovia, športoví inštruktori, plaveckí záchranári a podobne.

Podmienky programu pre farmárov:

 • mať v období posledných piatich rokov minimálne dvojročnú prax v riadení farmy
 • mať záujem kúpiť a riadiť farmu v Kanade
 • mať dostatočné finančné prostriedky


medzi farmárov sa okrem manažérov rastlinnej alebo živočíšnej výroby radia aj ovocinári, vinohradníci, pestovatelia stromov, kvetov a-tiež manažéri rybích fariem.

Jamieson 

Pacifická hrebeňovka

Kern Services - preklady a tlmočenie

Poisťovňa Allstate vám ponúka kredit za roky poistenia v krajine vášho pôvodu s platným vodičským preukazom 

heli-skiing

hokej v kanade1

footer