Vodičský preukaz - Kanada.sk - Práca v Kanade, štúdium v Kanade, Víza

 

     years in business

 

 

 

1    1     1    1

 

 

 

Vodičský preukaz - šoférovanie v Kanade

Vodičský preukaz je najdôležitejším dokladom totožnosti v Kanade. Slovenský vodičský môžete v Kanade používať, len ak máte aj medzinárodný vodičský preukaz (ten vám vystaví dopravný inšpektorát za poplatok 6,50 eura a je vydávaný na 3 roky).

 

Podmienky v najobľúbenejších provinciách:

To, ako dlho môžete v Kanade jazdiť na slovenský vodičák, závisí od provincie a od vášho statusu v Kanade.

Ontário - ak máte pracovné povolenie alebo máte trvalý pobyt v Ontáriu môžete zahraničný vodičák používať 60 dní od príchodu, potom si treba urobiť ontarijský. Ak ste v Ontáriu len ako turista, môžete jazdiť na zahraničný vodičák stále.

Alberta - ako turista alebo osoba s pracovným povolením môžete zahraničný vodičák používať jeden rok. Emigranti si musia vybaviť kanadský vodičák do 90 dní od príchodu.

Britská Kolumbia - ako turista môžete zahraničný vodičák používať maximálne 6 mesiacov. Zahraniční študenti denného štúdia vybraných škôl môžu jazdiť dlhšie ako 6 mesiacov so svojím pôvodným vodičákom. Ak máte pracovné povolenie alebo máte trvalý pobyt v Britskej Kolumbii, môžete zahraničný vodičák používať 90 dní od príchodu.

Ak máte platný vodičák z vybraných krajín: USA, Austrália, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia Japonsko, Kórea, Švajčiarsko; tak vám ho vymenia za kanadský, nemusíte robiť skúšky. Z toho vyplýva, že ak ste dlhodobo v niektorej z uvedených krajín, je pre vás výhodne si tam vymeniť slovenský vodičák za miestny. Vodičský preukaz sa v Kanade vymieňa len po európsku triedu B. Vodičák na nákladné autá, autobusy, ťahače si musíte urobiť v Kanade znova.

 

Ako získať vodičský preukaz v Kanade?

Na skúšku si musíte so sebou priniesť:

  • pôvodný vodičák (ak máte)
  • adresu v Kanade (na kanadskom vodičáku je uvedená adresa)
  • ak nemáte istotu v jazyku, tak aj slovník alebo schváleného tlmočníka.

Pokiaľ nemáte dvojročnú prax vo vedení vozidla (aspoň dva roky vodičák) dostanete len obmedzený vodičák (triedu 7), čo znamená, že môžete jazdiť len v sprievody osoby, ktorá má vodičák triedy 5.

Prvým krokom na získanie vodičského preukazu je úspešné zvládnutie teoretických testov. Nemusíte predtým absolvovať prípravný kurz. Kedykoľvek počas úradných hodín zájdete na najbližší registračný úrad a požiadate o test. Podobne ako na Slovensku, je to súbor otázok s alternatívnymi odpoveďami (môže tu byť však aj viacero správnych odpovedí na jednu otázku). V prvom rade žiadateľa dôkladne legitimujú (pas, preukaz trvalého pobytu, pracovné povolenie, povolenie k pobytu, SIN). Na testy nie je stanovený časový limit a na požiadanie je možné použiť jazykový slovník (len papierový, nie elektronický) alebo službu schváleného tlmočníka (tlmočník si účtuje 75-100 CAD). Test sa robí elektronicky. V Alberte z 30-tich otázok musíte správne zodpovedať 25. (V Britskej Kolumbii treba vedieť 40 z 50-tich otázok.) Ak dosiahnete 25 správnych odpovedí test sa automaticky ukončí s pozitívnym výsledkom. Naopak, ak nazberáte 6 nesprávnych odpovedí, test sa automaticky ukončí s negatívnym výsledkom. Ak žiadateľ testy urobil, okamžite mu vydajú vodičské oprávnenie triedy 7. Trieda 7 znamená, že môže riadiť motorové vozidlo iba v sprievode osoby, ktorá je držiteľkou vodičského oprávnenia triedy 5. Ak nebol úspešný, o dva dni to môže skúšať znova. Cena za test je 17 dolárov.

Druhým krokom na získanie vodičského preukazu je úspešné zvládnutie praktickej jazdy. Komisár má pred sebou dômyselne skonštruovaný záznam o priebehu jazdy. Jednoducho odškrtáva, čo robí vodič dobre a čo zle. Komisár naviguje, kadiaľ sa ide a sleduje, či dodržiava predpísanú rýchlosť a dopravné značenie. Každého preskúša z paralelného parkovania cúvaním a bude mu musieť predviesť parkovanie do kopca a z kopca. Ak bola jazda zvládnutá, okamžite vydajú vodičské oprávnenie triedy 5. Trieda 5 znamená, že držiteľ oprávnenia úspešne zvládol skúšobnú jazdu so skúšobným komisárom a teraz je už plnohodnotný vodič. Ak skúšobnú jazdu nezvládol, poznačí sa to do počítača, ale na druhý deň môže praktickú jazdu znova absolvovať na ktoromkoľvek registračnom mieste. Za preskúšanie komisárom je poplatok do 25 CAD (v Britskej Kolumbii a Ontáriu 50 CAD).

Vydanie a obnova vodičského oprávnenia stojí od 21 CAD (platné rok) do 84 CAD (platné 5 rokov).

 

Bodový systém

Kanada používa pri vodičských preukazoch tzv. systém trestných bodov. Od kanadskej dopravnej polície dostane vodič k dispozícii 15 bodov, s ktorými musí ,,hospodáriť" tri roky. Za každý dopravný priestupok, ak vodiča zastaví dopravný policajt, okrem pokuty strhne aj nejaké body. Na mieste činu si policajt zadá číslo vodičského preukazu do databázy a tá mu ukáže všetky záznamy príslušného vodiča. V prípade, že sú body vyčerpané, okamžite je mu odobratý vodičský preukaz. Získať ho späť nie je jednoduché. Je potrebné absolvovať dopravné školenia, aby vodič nabudúce vedel lepšie hospodáriť s prideleným limitom bodov. Na mieste dá policajt iba tzv. lístok (ticket), teda záznam o priestupku aj s udanou výškou pokuty. Termín na jeho zaplatenie je zvyčajne dva mesiace. Ak vodič počas tejto lehoty nezaplatí, má na lístku uvedený deň a hodinu, kedy ho očakáva sudca, ktorému môže vysvetliť dôvod, prečo nezaplatil. Ak sa obvinený dokáže obhájiť, sudca môže výšku pokuty zmierniť. Na súde je prítomný aj policajt, ktorý vodiča zastavil. Ak vodič nezaplatí a na súd sa nedostaví, sudca ho odsúdi v neprítomnosti. Pri najbližšej náhodnej kontrole policajt zistí priestupok a na základe závažnosti postupuje ďalej. Ak nezaplatené pokuty presahujú 500 dolárov vodiča okamžite dajú do väzby. Právo na právnika platí, až keď je vodič vo väzbe.

 

Systém trestných bodov

priestupok

body
nezastavenie pri dopravnej nehode 7
prekročenie rýchlostného limitu o viac ako 50 km/h 6
o viac ako 30 km/h 4
o viac ako 15 km/h 3
do 15 km/h 2
neprimeraná rýchlosť 4
nebezpečná jazda 6
pretekanie 6
nezastavenie na znamenie polície 5
nedodržanie odstupov medzi idúcimi vozidlami 4
nezastavenie pri školskom autobuse 4
chybné informovanie o dopravnej nehode 3
jazda po nesprávnej strane cesty 3
jazda v protismere v jednosmernej ulici 3
bezdôvodne pomalá jazda 3
nedanie prednosti v jazde vozidlám alebo chodcom 3
nezastavenie na červenú 3
nerešpektovanie dopravného značenia 2
nerešpektovanie jazdných pruhov 2
nesprávne otáčanie alebo odbočenie 2
nesprávne cúvanie 2

vystrahapredpokutouzarychlostnadialnicivOntariu

Značka na diaľnici v Ontáriu
výstraha pred pokutou za rýchlosť

 

Niektoré odlišnosti od slovenských pravidiel cestnej premávky

  • Pokiaľ svieti na semafore červené svetlo, môže vodič odbočiť doprava, ak to nezakazuje dopravná značka.
  • Semafory sa nachádzajú na protiľahlej strane križovatky.
  • Na diaľnici je povolená maximálna rýchlosť 100 km/h.

Jamieson 

Pacifická hrebeňovka

Kern Services - preklady a tlmočenie

Poisťovňa Allstate vám ponúka kredit za roky poistenia v krajine vášho pôvodu s platným vodičským preukazom 

heli-skiing

hokej v kanade1

footer