Životopis - Kanada.sk - Práca v Kanade, štúdium v Kanade, Víza

 

     years in business

 

 

 

1    1     1    1

 

 

 

Životopis

Pri hľadaní práce sú veľmi dôležité dva dokumenty: životopis (resume) a sprievodný list (cover letter). Pokiaľ sú tieto dokumenty napísané podľa kanadských zvyklostí, zvyšuje to šancu získať zamestnanie. Netreba zabúdať, že týmto získava potenciálny zamestnávateľ prvý a v mnohých prípadoch i jediný prehľad o osobe žiadateľa. Od kvality ich spracovania závisí, či bude alebo nebude žiadateľ pozvaný na osobné stretnutie.

 

Ako písať životopis:

 

Životopis má obsahovať:

 • osobné informácie (meno, adresu, kontaktný telefón, e-mail, a pod.);
 • váš status v Kanade – napr: držiteľ pracovného povolenia, osoba s trvalým pobytom a pod. Status v Kanade uvádzajte, aby bolo zamestnávateľovi jasné, že vás môže okamžite zamestnať. Ak totiž vidí vašu históriu len mimo Kanady, napadne ho, že bude musieť pre vás vybaviť pracovné povolenie.;
 • kvalifikáciu (Summary of qualification), stručné zhrnutie vašej kvalifikácie, maximálne 3-4 riadky toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho z vašej praxe;
 • pracovné skúsenosti: nezabudnite uviesť odkedy dokedy ste pracovali (presnosť na mesiace), názov zamestnávateľa, vaša pozícia a náplň práce (najlepšie v bodoch);
 • vzdelanie (absolvované školy, školenia, kurzy, získané certifikáty, ocenenia, publikačná činnosť);
 • jazykové schopnosti;
 • záujmy súvisiace s prácou, cenia sa vzdelávacie záujmy, charitatívna činnosť;
 • informáciu o možnosti poskytnúť referencie na vyžiadanie.

 

Životopis nesmie obsahovať:

 • vek, dátum narodenia;
 • pohlavie;
 • číslo sociálneho poistenia;
 • niektoré osobné informácie (rodinný stav, zdravotný stav, rasa, vierovyznanie, národnosť, atď.);
 • fotografiu žiadateľa;
 • absolvované predmety a dosiahnuté známky počas štúdia.

 

Správny životopis:

 • je upravený, štrukturovaný a písaný na počítači;
 • je jedno alebo dvojstranový;
 • je bez pravopisných chýb;
 • pri vymenúvaní vzdelania a práce sa začína súčasnosťou a postupuje do minulosti;
 • ku každej profesionálnej skúsenosti je v skratke pripojená náplň práce;
 • neuvádza univerzitné (školské) kurzy a známky;
 • neobsahuje skratky;
 • je prispôsobený pre každého zamestnávateľa zvlášť;
 • pri formátovaní pamätá na to, že Kanada nepoužíva formát papiera A4 ale formát „letter“ (21,59 x 27,94 cm), väčšina životopisov sa tlačí (nepozerajú sa na obrazovke);
 • ak požívate zvláštne písmo, alebo aj zaujímavejšiu grafickú úpravu vždy posielajte životopis vo formáte pdf.;
 • nie je písaný podľa šablóny nájdenej na Internete, a pre Kanadu už vôbec nie s logom Europass.

 

Ako písať sprievodný list

Vždy, ak žiadateľ o prácu zasiela svoj životopis, prikladá i sprievodný list, ktorý stručne vysvetľuje prečo a akú pozíciu žiada. Pri písaní netreba zabudnúť:

 • uviesť záujem o určitú pracovnú pozíciu, a kde bola prípadná ponuka inzerovaná;
 • uviesť pracovné skúsenosti a dať ich do súvislosti s pozíciou, o ktorú sa žiada;
 • spomenúť, že je priložený i životopis;
 • požiadať o osobný pohovor;
 • uviesť kontaktnú adresu a telefónne číslo.

 

Príklady najčastejších otázok zamestnávateľa

 • Why should this company hire you?
 • What are your strongest abilities?
 • Where do you want to be in five years time?
 • Why do you want to work for us?
 • What does success mean to you?
 • What does failure mean to you?
 • What has been your greatest accomplishment?
 • What kinds of people do you enjoy working with?
 • What is your ideal job?
 • How do you deal with on the job stress?
 • Why did you leave your last job?
 • What software programs can you use?
 • Tell me something about yourself?
 • How do you deal with on the job conflict?
 • Explain how you organize your work to meet deadlines
 • What is your greatest weakness?
 • What would you like to achieve in your life?
 • What is the most difficult decision you have had to make?
 • How do you deal with stress?
 • Describe a mistake you have made, what you did to rectify it, and what you learned from the experience
 • What have you learned from some of the jobs you’ve had?
 • What special skills do you have that take you suitable for this position?
 • Have you held any positions of responsibility outside of the workplace?
 • How do you work under pressure?
 • How would a friend describe you?
 • How would an enemy describe you?
 • How do you feel about working date?
 • What does being a team – player mean to you?

Jamieson 

Pacifická hrebeňovka

Kern Services - preklady a tlmočenie

Poisťovňa Allstate vám ponúka kredit za roky poistenia v krajine vášho pôvodu s platným vodičským preukazom 

heli-skiing

hokej v kanade1

footer