JobOffer - Kanada.sk - Práca v Kanade, štúdium v Kanade, Víza

 

     years in business

 

 

 

phone  +421 911 424 435

Email  [email protected]

Facebook

 

1    1     1    1

 

 

 

Záujem o pracovnú ponuku

 

Pracovná ponuka

 

Meno a priezvisko

 

E-mail

 

Sprievodný text

 

Pripojiť životopis

 

Pripojiť ďalší dokument

Napríklad: diplom, certifikát, sprievodný list a pod.

 

Odoslaním formulára dávam výslovný súhlas spoločnosti Hagiel na spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov. Údaje poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia s tým, že tieto môžu byť spracované spoločnosťou Hagiel v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas dávam na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Spoločnosť Hagiel sa zaväzuje, že poskytnuté údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez písomného súhlasu žiadateľa.

 

Jamieson

Jamieson 

Pacifická hrebeňovka

Poisťovňa Allstate vám ponúka kredit za roky poistenia v krajine vášho pôvodu s platným vodičským preukazom 

heli-skiing

hokej v kanade1

footer